Juridische kennisgeving

  Juridische kennisgeving


Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Haagse Markt Online. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Lees de gebruiksvoorwaarden van deze website voordat u zich registreert en bestelt. Door onze website te gebruiken of te registreren, accepteert u al onze Algemene voorwaarden. We doen ons best dat alle informatie op deze website waar en correct is. In geval van onjuiste informatie of onjuiste prijzen heeft de Terminal het recht om uw bestelling te annuleren en niet te verzenden en uw betaling terug te betalen. Als u een product hebt gekocht in onze webwinkel met volledig onjuiste informatie, hebt u het recht om uw product naar ons te retourneren en een terugbetaling te krijgen. Als de onjuiste informatie in onze webwinkel wordt beschouwd als een kleine fout, zoals een typefout, hebt u mogelijk nog steeds het recht om uw product te retourneren als u door de onjuiste informatie die u ons verstrekt het product niet kunt gebruiken.


Legal notice

All and any information shown in this website is copyrighted by Haagse Markt Online. All trademarks and registered trademarks are the property of there respective owners.Please read the Terms of Usage of this website before registering and ordering. By using or registering to our website you accept all our Terms and Conditions. We do our best that all information presented in this website is true and correct. In case of incorrect information or incorrect pricing The Terminal has the right to cancel and not to ship your order and refund your payment. If you have purchased a product from our webstore presented with completely incorrect information you have the right to return your product to us and get a refund. If the incorrect information in our webstore is regarded as minor mistake such as a typo, you may still have the right to return your product if the incorrect information provided by us causes you not to be able to use the product. 


Winkelwagen 0 Winkelwagen

Winkelwagen leeg

Gratis Verzending! Verzending
0,00 € Totaal

Naar afrekenen