Haagse Markt, Mensen en Ethiek

Haagse Markt, Mensen en Ethiek
Ethische, sociale en betrouwbare Haagse Markt Ondernemer stimulatie
Blog-bericht door | Hr Cedar Stone
19/08/2019 - vertaald, Engels

De ooievaar liet me vallen in een kleine stalletje van de Haagse Markt. Er was niets mis mee. Voor zover saaie markten gaan, Ik weet zeker dat het boven het gemiddelde gerangschikt. Ik heb mijzelf zo diep en zo lang ingepakt in de stilte dat ik mezelf nooit kan uitpakken met woorden. Ik werk op de markt, en als ik spreek, pak ik mijzelf wat anders in. En omdat ik door prikkels niet altijd kan glimlach kunnen aantonen, veel mensen merkten op dat ik ''gewoon naar huis'' moest gaan. Zoveel als ik dat ook wilde, ik moest altijd terugkeren naar nog een dag van dilemma. Ik had kennissen, maar ik voelde me altijd alleen. Niemand ooit is achtergebleven. Maar ik was niet van plan om hier te sterven. Hoeveel ik ook van hun hield, Ik wilde het niet zijn zoiets als mijn medeburgers. Ze leek zo afstandelijk en verdrietig. Amusement, plezier en accumulatie waren zijn leven. De noordzee was nog niet onze steden overstroomd maar meeste mensen al verdronken in euforie tot het punt dat ze hun ethiek verdoofden. En meeste verblindden hun ogen zodat ze niet eens konden zien hoe de “Je Matiendria” in hun zakken vervaagden terwijl ze zelf vervagen in verre afstanden om een ​​atmosfeer en meer zonnestraaltjes uit te wisselen.

Rozen vallen, maar de doornen blijven.

Vaak gehuilde ik in teleurstelling toen ik een scène tegenkwam van gemeentelijke handhavers met gezichten die zo tragisch waren als de gedoemde passagiers op een zinkend schip. 
Op een koude winter maand in de middag, het bleek dat een ondernemer zijn marktpas thuis had vergeten. Drie markt-beheerders gestoten en verdrongen door de publiek wilde dat deze ondernemer thuis moest gaan terwijl tientallen klanten om zijn kraam riepen om zijn benodigde aankopen te doen. Blijkbaar de ondernemer, was iemand met een beperking en had niet op tijd reactie kunnen geven en deze angstige scène had zijn mutisme veroorzaakt. Er was uitbarsting van schreeuwen;

 Kijk mij aan!
Ik spreek tegen jouw!
Je moet nu ontruimen!
We zullen iets verder gaan en jouw observeren totdat je ontruimt!
En je mag ook niet klanten verkopen!  

Ik keek hen walgend aan. Waarom konden ze nooit zoiets schreeuwen over iets dat belangrijk was? Ik mompelde;

Totdat ze bewust worden, zullen ze nooit in opstand komen,
 en tot nadat ze in opstand zijn gekomen, kunnen ze niet bewust worden
.

Markt-beheerders die vreemd genoeg worden genoemd;  meesters, "marktmeesters" in het algemeen.. zouden niet zo goed een meester zijn als hun diensten constructivisme en vriendelijke samenwerking in de ondernemerscultuur en hun behoeften missen.  Niet in staat om out of the box te denken, dwingt hun dagelijkse monotone workflow hen om hun toevlucht te zoeken tot een gestandaardiseerde set instructies die hen door de gemeente wordt gegeven.  Zoals sommige millennials die op de een of andere manier niet kunnen besluiten iets te kopen zonder eerst te googlen en hun intellect niet gebruiken om een ​​beslissing te nemen.  Vandaag zijn we zo vervreemd van de eenvoudigste ideeën en tot slaven gemaakt van handboeken en handleidingen die ons dicteren hoe we moeten bewegen en handelen.  Of liever gezegd: we worden geprogrammeerd om een te actie te nemen, zoals een robot. 
Een leider die open en nieuwsgierig is, zal minder moeite hebben om mensen erbij te betrekken.  Helaas zijn er teveel halve-leiders die het menselijke deel gemakkelijk overslaan.  Bijna in zoverre dat ze mensen beschouwen als machines en niet als menselijke wezens.

Kritisch leren lezen, door grammatica, retoriek en logica is een noodzaak voor een mens. Elke openbare handhavingsfunctionaris moet op zijn minst de woordenschatverwerving, het bevattingsvermogen en de analoge redeneervaardigheden internaliseren.  Ze moeten uitdrukken dat ze hebben geleerd hoe ze moeten denken.

Een oplossing beheersen is niet alleen passief observeren van het publiek van patrouilleren op de markt of nog erger met camera's.  Als dat zo was, zouden markt-beheerders, dat wil zeggen 'meesters', had de "niet toegestane" houten balken die ik bij het dakgedeelte van mijn standplaats heb achtergelaten al opgemerkt.  Ik doe dit met opzet om een analyse van hun gedrag uit te voeren. 8 maanden zijn verstreken en nog steeds aan het tellen. Hiermee kunnen we tot de conclusie komen dat meesters zoals ze zichzelf noemen nogal onvoldoende observatievaardigheden hebben. Naarmate de selectieprocedures voor gemeente medewerkers beter worden, smeek ik om een ​​deugdzamer karakter op te merken bij de nieuwkomers in het veld.

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens

Denk er over na;  Als er een groep zou zijn die Haagse Markt op progressieve manieren zou metamorfoseren, vermoed ik dat de enige mensen die een taak in dit kaliber zouden kunnen uitvoeren, de ondernemers zijn die zowel fysiek als politiek beperkt zijn. Omdat het juist deze beperkingen zijn die innovatie stimuleren en focus afdwingen.  Aan de andere kant neemt sedatie het over en maakt de geest ongevoelig. Ondernemerschap is soms een betere en efficiënter kracht dan politici of de gemeente zelf. 
Zelf heb ik te maken gehad met een ongepast beleid dat mijn volledige potentieel als ondernemer heeft uitgeschakeld.  Maar in plaats van te proberen dit beleid te verwijderen, begin ik te denken dat het tijd is om de beperkingen in ons voordeel te gebruiken.

Overtreed uw eigen principes niet.
Een nalatigheid van een zeer belangrijk Nederlandse principe


Nog een andere term die Nederlanders gebruiken om iemand te beschrijven wiens officier van openbare orde is ‘Handhaver’. Koning Willem van Oranje gaf de volgende uitleg over ons Nederlandse motto; "Je Maintiendrai" Frans voor "Ik zal volhouden / handhaven''

 Ik zal deugd en adel handhaven
Ik bewaar de naam van mijn naam
Ik zal de eer, het geloof, de loyaliteit van God, de koning, mijn vrienden en mij handhaven.

Net als William zijn we allemaal architecten van handhaving. Sommigen zijn toegewijd om elkaar met liefde en nobel karakter te handhaven en prachtig ontworpen ethische buurten te bouwen.  Aan de andere kant handhaven sommigen koppig vloeken en beschuldigen ze elkaar en vernietigen ze alle kwaliteiten die in deze cultuur zijn ingebed, zoals deugd, adel, eer, geloof, loyaliteit en God.

We praten over waarden en niet meer over deugden. Omdat waarden zijn relatief.  Wat op de ene plaats duur is, is op een andere plaats goedkoop. Terwijl;  Deugd, ''Virtue'' die van het Latijnse woord komt en het betekent waarheid.

Om een ​​benijdenswaardige onderneming vooruit te helpen en de kloof te overbruggen tussen de behoeften van klanten en het product dat aan die behoefte voldoet, hebben we een sterke ethische, sociale en betrouwbare Haagse Markt ondernemers nodig.  Afgezien daarvan hebben we ook verantwoordelijke marktmeesters nodig die verkopers kunnen helpen bij het informeren van handelaren over het beleid en de vorderingen die worden gemaakt.  We hebben ook ondernemers nodig die niet alleen in voorraad rijk zijn, maar ook in deugdelijke inspanningen en waarden om te helpen bij het opbouwen van de sterke samenleving waar we over praten.  De waarden die we koesteren en respecteren, evenals de idealen die in Je Matiendrai zijn vastgelegd, moeten serieus worden genomen.  Als je om wat voor reden dan ook zin hebt om van deze paragrafen af ​​te wijken.  Dan hoor ik me luid brullen, samen met de leeuwen van “Stille William.”  Het selectieve mutisme dat ik heb versterkt mijn oren om de sirenes van de staat te horen en ervoor te zorgen dat mijn geest het verborgen in het volle zicht ziet.

Wat stond alweer op de voorkant van je Nederlandse paspoort?

Ik groet iedereen die bekend is met de betekenis ervan.  Maar nog belangrijker; zijn vergeten idealen waarmaken.

Welkom thuis 

STKMN.jpg

  Terug naar Nieuws en Blog


Dat was het!.
Heeft u nog vragen?

Stel je vragen.

https://haagsemarktonline.nl/content/34-blog-journaal-en-nieuws

Winkelwagen 0 Winkelwagen

Winkelwagen leeg

Gratis Verzending! Verzending
0,00 € Totaal

Naar afrekenen